Litteratur och föredrag Litteratur och föredrag
Censur och förbjuden litteratur

Censur och förbjuden litteratur

Hur fri är litteraturen? Det tryckta ordet har alltid reglerats, i diktaturer såväl som i demokratier. I antologin Forbidden Literature undersöker författarna hur böcker som uppfattas som alltför radikala, kontroversiella eller omoraliska kontrolleras och regleras med olika tekniker, både historiskt och idag.

Save to calendar

Med exempel från bland annat rättssalen och folkbiblioteket visas hur litteraturens och läsarens praktiker påverkas och förändras av censur och andra förbudsmekanismer. Föreläsare: Erik Erlanson, Linnéuniversitetet, Jon Helgason, Linnéuniversitetet, Peter Henning, Umeå universitet och Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås. Arrangeras i samarbete med Nordic Academic Press.

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang. Alla programpunkter kräver anmälan. I de fall det finns speciella anmälningstider framgår det av programtexten. Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Free

Organizer