Litteratur och föredrag Litteratur och föredrag
INSTÄLLT Träning i konstruktiva klimatsamtal och eko-civilkurage

INSTÄLLT Träning i konstruktiva klimatsamtal och eko-civilkurage

Välkommen på träning i klimatsamtal! Träningarna arrangeras av Klimatprata i samarbete med Lunds stadsbibliotek, Atriumgården.

Genom samtal skapar vi handling och mobilisering i klimatkrisen. Vid tre tillfällen under hösten kommer vi på Klimatprata arrangera samtalsträningar i konstruktiva klimatsamtal på Stadsbiblioteket i Lund. Genom dialogövningar kommer vi träna på att skapa konstruktiva klimatsamtal med utgångspunkt från olika delar av klimatprata.se.

Save to calendar

2/11: SVÅRIGHETER I KLIMATSAMTAL

I denna träning kommer att fokusera på svårigheter i samtal, till exempel romantisering av tekniska lösningar, uppgivenhet eller tystnadskultur.

16/11: KLIMATHÄRSKARTEKNIKER

Under tillfälle två kommer vi att utforska klimathärskartekniker och hur vi kan ingripa mot dem när de uppstår.

30/11: PROBLEMATISKA UPPFATTNINGAR OM DEN EKOLOGISKA KRISEN

Den tredje träffen tränar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal när vi möter problematiska uppfattningar om den ekologiska krisen, som koldioxidfixering eller strikta individ eller konsumentmaktlösningar.

Du är välkommen att delta i en eller flera av samtalsträningarna. Då träningarna är interaktiva ser vi gärna att deltagare har möjlighet att delta under hela workshopen.

Vi har ett begränsat antal platser och föranmälan krävs för att delta. Anmäl dig till en eller flera av tillfällena här: https://forms.gle/8JJf4jy7srHMmeRG6

Klimatprata är ett projekt som drivs av Vardagens civilkurage, en ungdomsorganisation som tränar på att ingripa mot orättvisor och förtryck i våra vardagar. Vi arbetar för mer jämlikhet, demokrati, och ett aktivistiskt medborgarskap. Läs mer om oss på www.klimatprata.se.

Det är gratis att delta i träningen och alla åldrar är välkomna att delta.

Har du frågor? Välkommen att mejla oss på hej@klimatprata.se

Free

Organizer

Keywords

samtal