Folkparken i Lund

Folkparken är en av de större parkerna på väster. Ett gång- och cykelstråk från centrum till Värpinge löper genom parken.

År 1892 tog tankarna på en Folkets park i Lund fart och efter hand uppfördes flera mindre byggnader, till exempel en musikpaviljong, en plattform under tak, två öppna dansbanor och ett klosetthus. Parken består idag främst av äldre trädplanteringar i kanterna kring den stora öppna gräsplanen framför huset. Skolorna utnyttjar parken för naturstudier, bland annat i den södra delen som har en faunadepå med ditlagda trädstammar som utnyttjas av vedlevande insekter.This place does not seems to have a official hashtag yet.