avatar

Lunds stadsbibliotek

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, nio stadsdelsbibliotek, Biblioteksbussen och Skolbibliotekscentralen

Lunds stadsbibliotek är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. Du får gärna kommentera och ställa frågor. Vi uppskattar all feedback och svarar så fort vi kan.

Alla publicerade inlägg, kommentarer och meddelanden på och till Lunds stadsbiblioteks facebook-sida är en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Eftersom Lunds stadsbibliotek ansvarar för både det vi själva och andra publicerar, kan kommentarer komma att tas bort. Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter, kränkningar eller hot. Inlägg, kommentarer och annat som omfattas av sekretess eller innehåller andra uppgifter som strider mot lag eller på annat sätt är stötande, kränkande eller olämpligt tas bort från sidan. Spam, reklam eller upprepade inlägg kommer också att tas bort.

Lunds stadsbibliotek finns även på Instagram: @lundsstadsbibliotek och på www.lund.se/biblioteksportalen

This place does not seems to have a official hashtag yet.